అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
జీవన్ముక్తి

Living Enlightenment

పరమహంస నిత్యానంద

Paramahamsa Nithyananda


M.R.P: రూ.300

Price: రూ.250


- +   

Publisher:  Emesco Books


జీవన్ముక్తి
Living Enlightenment
పరమహంస నిత్యానంద
Gospel of Paramahamsa Nithyananda

About This Book


ఈ గ్రంథంలో ఉన్న అంశాలు
స్పష్టమైన జీవితపరిష్కారాలు సంపూర్ణంగా.
-    అపరాధభావం నుంచి ఎలా బయటికి రావాలి?
-    నిజమైన ప్రేమ అంటే ఏమిటి?
-    నిత్యం ఆనందస్థితిలో ఉండటానికి సరైన మార్గం.
-    ఆనందజీవనసరళికి యోగా, ధ్యానం.
-    100కి పైగా ధ్యానపద్ధతుల్ని, నిత్యం తెలుసుకోగల సాధన.
-    కాలాతీతమైన సత్యాలలోనికి తొంగి చూడగల అరుదైన అవకాశం.
-    కర్మ అంటే ఏమిటి?
-    జీవితలక్ష్యం ఏమిటి ?
-    గురుదేవులలోని వివిధ కోణాలు.
-    గురువు అంటే ఎవరు?
నేను అంతిమసత్యం తెలుసుకోవాలంటే గురుదేవులు ఏ సహాయం చేస్తారు..... ఇంకా చాలా ఉన్నాయి.

Books By This Author

Book Details


Titleజీవన్ముక్తి
Writerపరమహంస నిత్యానంద
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN978-93-80409-14-6
Book IdEBJ016
Pages 864
Release Date07-Feb-2010

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37514
8148