ఆకాశమే హద్దు

Aakaasame Haddu

పి.ఆర్.సుబాష్ చంద్రన్

P. R. Subash Chandran


M.R.P: రూ.250

Price: రూ.200


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


సమాజాన్ని ముందుండి నడిపిస్తున్న

మహిళా అధికారుల అంతరంగం

‘ముదితల్ నేర్వగరాని విద్యగలదే ముద్దారనేర్పించినన్’ అన్నాడు ఒక కవి. ఇది ఒకప్పటిమాట. ఇప్పుడు ఎవ్వరూ

నేర్పించవలసిన అవసరం లేదు. తమంత తాముగానే మహిళలు అన్ని రంగాల్లో తమ ప్రతిభను చాటుకుంటున్నారు.

Books By This Author

Book Details


Titleఆకాశమే హద్దు
Writerపి.ఆర్.సుబాష్ చంద్రన్
Categoryసెల్ప్ హెల్ప్
Stock 100
ISBN978-93-80409-43-6
Book IdEBK002
Pages 432
Release Date02-Jan-2011

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36190
4496