సాహితీ ప్రచురణలు, ఎమెస్కో బుక్స్ అమెజాన్,ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లలో లభిస్తాయి. https://sahithibooks.com/లో కూడా లభ్యం.    

డా. కోమలి ప్రకాష్

Dr.Komali Prakash


About Author


The author of the book, Basics in Communication Skills, is an Associate Professor in the Department of Phonetics and Spoken English at The English and Foreign Languages University, Hyderabad. She has been in the teaching line for the past twenty-five years. Her passion is to help students from rural and underprivileged homes to surge ahead in life by helping them neutralize their accent. She is a well-experienced teacher who has also specialized in Articulatory and Acoustic phonetics.


Books By This Author


© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
31606
2685