సాహితీ ప్రచురణలు, ఎమెస్కో బుక్స్ అమెజాన్,ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లలో లభిస్తాయి. https://sahithibooks.com/లో కూడా లభ్యం.    

అడవికొలను మాలతి

Adavikolanu Malathi


Qualification:  చదువు: M.A. (Tel), M.Sc (Bot), M.Ed., M.Phil (Edn), M.A. Vedic Astrology (Osm),
PGDDE, Dip. In Counseling & Guidance, Certificate Course In Herbal Medicine,
Certificate Course In Food Preservation.
హైదరాబాద్‌ ‌నగరంలోనూ, దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలలోనూ కేంద్రీయ విద్యాలయాలలో
+2 స్థాయికి 30 సంవత్సరాలపాటు జీవశాస్త్రం బోధించారు. బోధనాభ్యసన కళాశాలలో
9 సంవత్సరాలు ప్రధానాచార్యులుగా పనిచేశారు.
జీవశాస్త్ర బోధనావిధానాలపై అనేక ప్రసంగాలు చేశారు. కెరియర్‌ ‌గైడెన్స్‌లో 18
సంవత్సరాల అనుభవం ఉంది.

About Author


మాలతిగారి ప్రవృత్తి జాతక పరిశీలన, కెరియర్‌ ‌గైడెన్స్.
1984-2008 ‌మధ్య ఆకాశవాణికి అనేక రచనలు చేశారు. వివిధ కార్యక్రమాలలో అనేక
ప్రసంగాలు చేశారు.
‘వార్త’ తెలుగు దినపత్రిక ఆదివారం అనుబంధంలో కెరియర్‌ ‌గైడెన్స్ ‌పేజీ నిర్వహించారు.
‘Future opportunities for secondary & Senior secondary Students’ సంకలనం చేశారు.
బి.ఇడి విద్యార్థుల కోసం ‘జీవశాస్త్ర బోధనాపద్ధతులు’ రచించారు.


Books By This Author


© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
29981
5486