అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    

డి.ఆర్‌. నాగరాజ్‌

D.R.Nagaraj


Qualification:  --

About Author


Described by Ashis Nandy as the foremost non-Brahmin intellectual to emerge from India’s vast non-English speaking world, D.R. Nagaraj (1954–1998) was a profound political commentator and cultural critic.

Nagaraj’s importance lies in consolidating and advancing some of the ideas of India’s leading Dalit thinker and icon, B.R. Ambedkar. Following Ambedkar, Nagaraj argues that the Dalit movement rejected the traditional Hindu world and thus dismissed untouchable pasts entirely; but, he says, rebels too require cultural memory. Their emotions of bewilderment, rage, and resentment can only be transcended via a politics of affirmation.

Awards


--


Books By This Author


© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37514
8148