అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    

రఘురామ రాజు అడ్లూరు

Raghurama Raju Adluru


About Author


----

Awards


ఇతని డిబెట్స్ ఇన్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ. క్లాసికల్, కలోనియల్ అండ్ కాంటెపరరీ అను గ్రంథానికి ఛాయిస్ ఔట్‌స్టాండింగ్ అకాడమిక్ టైటిల్ ఫర్ ది ఇయర్ 2007   (Oxford  University Press 2006) వచ్చింది.


Books By This Author


© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37517
8151