అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    

శ్రీచరణ్‌ వాడేపల్లి

Sricharan Vadapali


City:  Hyderabad

About Author


He is  a firm believer and practitioner of positive human relations.  He also happens to be M.Tech degree holder from IIT, with many years of experience in Information Technology. In his long career, Mr. Vadapalli was fortunate enough to get exposed to different cultures, groups, and customs in multiple countries.    His spiritual as well the altruistic attributes coupled with his multi-cultural exposure, enabled him to study the complex human relations in close quarters with a holistic view. In this book, he puts across the gist of his study by correlating his observations to the famous Hindu mythological anecdotes.


Books By This Author


© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37514
8148