ఎమెస్కో అభిమానుల సౌకర్యార్థం పుస్తకాల కొనుగోలుకు వెబ్ సైట్ త్వరలో సిద్ధం అవుతుంది. ప్రస్తుతం వెబ్ టెస్టింగ్ జరుగుతున్నందున ఎవరూ కొనుగోలుకు ప్రయత్నించవద్దు. త్వరలోనే ప్రారంభ తేదిని తెలియపరచుతాము. అసౌకర్యానికి చింతిస్తున్నాము. ఎప్పటి వలెనె అమెజాన్‌లో లభిస్తాయి.    

Terms & Conditions

  • Books will be supplied on cash, VPP or through bank transfer, not on credit or hundi.
  • The freight charges shall be borne by the customer.
  • The company holds no responsibility for the payments made directly to the sales representatives or agents, without any valid receipts.
  • In case of any error or omission in the invoice, the delivery of the goods may please be taken, the error shall be rectified through correspondence at the earliest
  • Our responsibility ceases as soon as the goods leave our premises. No claim for damages.Whatsoever, will be entertained as all goods are thoroughly checked at our end before packing.
  • All claims and disputes are subject to the jurisdiction of Hyderabad Courts Only.
  • While placing order for the supply of books, do not forget to mention the following :- (In Block Letters)

* Name of individual/ Firm/school
* Complete Address
* Mode of payment undertaken with complete details.


© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
18665
1520