ఎమెస్కో అభిమానుల సౌకర్యార్థం పుస్తకాల కొనుగోలుకు వెబ్ సైట్ త్వరలో సిద్ధం అవుతుంది. ప్రస్తుతం వెబ్ టెస్టింగ్ జరుగుతున్నందున ఎవరూ కొనుగోలుకు ప్రయత్నించవద్దు. త్వరలోనే ప్రారంభ తేదిని తెలియపరచుతాము. అసౌకర్యానికి చింతిస్తున్నాము. ఎప్పటి వలెనె అమెజాన్‌లో లభిస్తాయి.    

Return & Replacement Policy

  • Please notify of any damaged, defective or wrong product(s) received, within 48-hours of delivery to you. If you are unable to do so within 48-hours, Emesco Books Pvt. Ltd. shall not be held liable for the failure to replace the order(s).
  • Product(s) should be returned in their original packaging
  • You can return the product via courier to our address along with the details of charges and a copy of courier receipt. The courier charges will be paid to you via original method of payment.
  • The returned products are subject to verification and checks by our team in order to determine the legitimacy of the complaint/return and the process will be completed within 3 to 4 working days.

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
18665
1520