మన దేవతలు - బ్రహ్మాది దేవతలు

Manadevatahlu - Brahmaadi Devatalu

శేషగిరి రావు దేవరకొండ

Seshagiri Rao Devarakonda


M.R.P: రూ.100

Price: రూ.85


- +   

Publisher:  Emescobooks


మన దేవతలు శీర్షికతో 8 పుస్తకాలు వెలువడినవి.
నటరాజు
కుమార స్వామి
గణపతి
శక్తి
శివుడు
సూర్యుడు
విష్ణువు
బ్రహ్మాది దేవతలు

About This Book


బ్రహ్మాది దేవతలు
మన దేవతలనే శీర్షికలో ఇది ఎనిమిదవది. ఆస్తికుల ఆస్తికతను పెంపొందించడం, నాస్తికుల ప్రశ్నలకు
సమాధానాలియ్యడం లక్ష్యంగా ఈ రచన కొనసాగింది. ఎంతవరకు కృతకృత్యుడనయ్యానో కాలమే
నిర్ణయిస్తుంది.భారతీయ సంస్కృతి పట్ల నాకున్న అమితమైన ఆసక్తి, కొద్దిపాటి శక్తి నా చేత ఈ సత్కార్యం
చేయించాయి. ప్రతిపురాణకథను సమన్వయం చేయాలంటే ఎవరైనా కొన్ని సంవత్సరాలు కృషి చేయాలి.
కాదు, కొన్ని జన్మలెత్తాలి. అటువంటి పనిని నేను పూర్తిగా నిర్వహించానని విర్రవీగడం లేదు. ఆస్తికులు
నడుము కట్టాలి. ధర్మసంస్థలు చేయూత నియ్యాలి. విపులప్రచారం జరగాలి. అస్తు !

Books By This Author

Book Details


Titleమన దేవతలు - బ్రహ్మాది దేవతలు
Writerశేషగిరి రావు దేవరకొండ
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN978-93-86763-34-1
Book IdEBQ055
Pages 160
Release Date31-Oct-2017

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37945
9326