సంస్కృత ప్రాయోగిక వ్యాకరణము

Samskruta Praayoogika Vyaakaranam

కుప్పా వేంకటకృష్ణమూర్తి

Kuppa VenkataKrishna Moorthy


M.R.P: రూ.150

Price: రూ.135


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


చాలా మందికి సంస్కృత పాఠాలు చెప్పి వున్న అనుభవంతో, తెలుగు భాష కొంతవరకు బాగా వచ్చి సంస్కృతం స్వయంగా గానీ, ఉపాధ్యాయుల సహాయంతో గానీ,  నేర్చుకోవాలనే ఆరాటం ఉన్నవారి సౌకర్యం కోసమూ, అలాగే సంస్కృతాన్ని ప్రాచీన నవీన విధానాల మిశ్రమంతో విద్యార్థులకు నేర్పించాలని తపనపడే ఉపాధ్యాయులకు ఒక ప్రాథమిక విషయ సర్వస్వసమాహారంగా వుండేందుకోసమూ, యీ గ్రంథాన్ని రూపొందించటం జరిగింది.

Books By This Author

Book Details


Titleసంస్కృత ప్రాయోగిక వ్యాకరణము
Writerకుప్పా వేంకటకృష్ణమూర్తి
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 99
ISBN978-93-86327-78-9
Book IdEBQ010
Pages 296
Release Date02-Feb-2017

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
35962
3784