చరిత్ర, పురాతత్త్వ వ్యాసాలు

Essays on History and Archaeology

డా. వి.వి. కృష్ణశాస్త్రి

Dr. V.V. Krishna sastry


M.R.P: రూ.125

Price: రూ.110


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


డా. వి.వి. కృష్ణశాస్త్రి
చరిత్ర, పురాతత్త్వ వ్యాసాలు
Dr. V.V. Krishna sastry
Essays on History and Archaeology

About This Book


తెలుగు వారి సాంస్కృతికవారసత్వం చేయెత్తి జై కొట్టవలసినంత ఘనకీర్తి కలిగిందని చాటి చెప్పిన గొప్ప చారిత్రిక పరిశోధకుడు డా. వేలూరి వేంకట కృష్ణశాస్త్రి. తెలుగువారైన ప్రతి ఒక్కరూ ప్రొద్దున్నే ఆయనను తలచుకొని గౌరవించుకోవలసినంత ప్రముఖుడు. చరిత్రే తానుగా, తానే చరిత్రగా తెలుగు జాతి ఉనికికి మూలాలను వెదికిన తెలుగు చరిత్ర కారుడాయన!

Books By This Author

Book Details


Titleచరిత్ర, పురాతత్త్వ వ్యాసాలు
Writerడా. వి.వి. కృష్ణశాస్త్రి
Categoryచరిత్ర
Stock 100
ISBN978-93-83652-79-2
Book IdEBN081
Pages 256
Release Date09-Nov-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
35197
1707