అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
Jataka Tales

Jataka Tales

చిత్ర శాస్త్రి

Chitra Shastriరూ. 30


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


Retold : Chitra Shastri
Illustrated by :  Krishna Shastri

About This Book


  • The Secret Grove
  • A Friend Indeed
  • Paid in One’s Coin
  • The Golden Deer

Books By This Author

Book Details


TitleJataka Tales
Writerచిత్ర శాస్త్రి
CategoryChildren Books
Stock 100
ISBN978-93-83652-91-4
Book IdEBN063
Pages 16
Release Date01-Jan-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37513
8144