అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
Gopal

Gopal

చిత్ర శాస్త్రి

Chitra Shastriరూ. 30


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


Gopal
The witty Barber of Bengal
Retold : Chitra Shastri
Illustrated by  : Krishna Shastri

About This Book


  • A Barber’s Philosophy
  • The Incredible horse
  • Dog and Master
  • Grazy About Fish
  • Future Imperfect
  • Just Punishment

Books By This Author

Book Details


TitleGopal
Writerచిత్ర శాస్త్రి
CategoryChildren Books
Stock 100
ISBN978-93-83652-89-1
Book IdEBN061
Pages 16
Release Date01-Jan-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37513
8144