అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
Generous to a Fault

Generous to a Fault

కృష్ణశాస్త్రి

Krishna Shastriరూ. 30


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


Generous to a Fault
& Other Stories from the Indian Heartland
Retold & illustrated by
Krishna Shastri

About This Book


  • Generous to a Fault
  • A Twist in the Tail
  • Saluting a Fool
  • The Pots and their Children

Books By This Author

Book Details


TitleGenerous to a Fault
Writerకృష్ణశాస్త్రి
CategoryChildren Books
Stock 100
ISBN978-93-83652-88-4
Book IdEBN060
Pages 16
Release Date01-Jan-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37595
8359