అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
Fair & Unfair

Fair & Unfair

చిత్ర శాస్త్రి

Chitra Shastriరూ. 30


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


Retold by : Chitra Shastri
Illustrated by :  Krishna Shastri

About This Book


  • The Sweeper and the Judge
  • The Lost Fruit
  • Seeing Things Well
  • Seeing Things Well
  • Fare & Unfair
  • The Smart Tiger
  • The Miser and His Gold
  • The Rich Man and His Diamond

Books By This Author

Book Details


TitleFair & Unfair
Writerచిత్ర శాస్త్రి
CategoryChildren Books
Stock 100
ISBN978-93-83652-85-3
Book IdEBN057
Pages 16
Release Date01-Jan-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37514
8146