అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
Donkey Tales

Donkey Tales

కృష్ణశాస్త్రి

Krishna Shastriరూ. 30


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


Retold by  : Krishna Shastri
Illustrated by  : Bujjai

About This Book


  • Donkey in Disguise
  • The Lazy Donkey
  • The Donkey and the Horse
  • The Musical Donkey
  • When Wishes Come True
  • The Brainless Donkey
  • The Donkey and the Dog
  • The Donkey’s Prayer

Books By This Author

Book Details


TitleDonkey Tales
Writerకృష్ణశాస్త్రి
CategoryChildren Books
Stock 100
ISBN978-93-83652-84-6
Book IdEBN056
Pages 16
Release Date01-Jan-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37592
8353