అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
Akber & Birbal

Akber & Birbal

చిత్ర శాస్త్రి

Chitra Shastriరూ. 30


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


The best of
Akber & Birbal
Retold by Chitra Shastri
Illustrated by Krishna Shastri

About This Book


  • Changing Forutunes
  • Fowl Play
  • Sweet Punishment
  • Birbal the Mind Reader
  • Birbal’s Rival

Books By This Author

Book Details


TitleAkber & Birbal
Writerచిత్ర శాస్త్రి
CategoryChildren Books
Stock 100
ISBN978-93-83652-83-9
Book IdEBN055
Pages 16
Release Date01-Jan-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37514
8146