అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
A Fair Share

A Fair Share

కృష్ణశాస్త్రి

Krishna Shastriరూ. 30


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


A Fair Share
and Other Stories from the Indian Heartland
Retold & illustrated by
Krishna Shastri

About This Book


  • The Magic Glass
  • Charity’s Rewards
  • A Fair Share
  • The Right Reward

Books By This Author

Book Details


TitleA Fair Share
Writerకృష్ణశాస్త్రి
CategoryChildren Books
Stock 100
ISBN978-93-83652-82-2
Book IdEBN054
Pages 16
Release Date01-Jan-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37592
8351