పారమార్థికపదకోశం

Paramarthika Padakosham

డా. పొత్తూరి వేంకటేశ్వరరావు

Potthuri Venkateshwara Rao


M.R.P: రూ.250

Price: రూ.200


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


ఆధ్యాత్మిక రంగంలో వివిధ మతాలలో తాత్త్విక భూమికతో ఉపయోగించే అనేక పదాలకు సుప్రసిద్ధ పత్రికా సంపాదకులు డాక్టర్‌ పొత్తూరి వేంకటేశ్వరరావుగారు కూర్చిన నిఘంటువు ఇది. జిజ్ఞాసువులైనవారికి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు పఠించేటప్పుడు పదాల అర్థాల విషయంలో కలిగే సందేహాలను తీర్చే ప్రత్యేక నిఘంటువు ఇది.

About This Book


--

Books By This Author

Book Details


Titleపారమార్థికపదకోశం
Writerడా. పొత్తూరి వేంకటేశ్వరరావు
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN978-93-83652-40-2
Book IdEBJ031
Pages 520
Release Date15-Jan-2010

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015