వేదవ్యాసుడు

Veda Vyasudu

గోపికా ప్రసాద్

Gopikaa Prasadరూ. 50


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt Ltd,


--

About This Book


సనాతన ధర్మం అంతా వేదాల మీద ఆధారపడి ఉంది. అసంఖ్యాకంగా ఉన్న ఈ వేదాలను నాలుగు విభాగాలుగా పరిష్కరించిన వారు వ్యాసులే. కాని, అది మాత్రమే కాదు. గౌతమ ఋషి శాపం వల్ల సమాజంలో తత్త్వజ్ఞానం పోయిన నేపథ్యంలో వేదాధ్యయనానికి అనర్హులైన వాళ్ళకోసం భారత భాగవతాలను అందించిన బ్రహ్మర్షి కూడా వేదవ్యాసులే.

Books By This Author

Book Details


Titleవేదవ్యాసుడు
Writerగోపికా ప్రసాద్
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock Not Available
ISBN978-93-86327-43-7
Book IdEBP079
Pages 120
Release Date05-Nov-2016

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
35131
1535