అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
వాణి నా రాణి, బిల్హణీయము

Vaani Naa Raani, Bilhaniiyamu

తిరుమల కృష్ణ దేశికాచార్యులు

Tirumala Krishna Desikacharyulu


M.R.P: రూ.50

Price: రూ.40


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt Ltd.


--

About This Book


 రెండు పద్యనాటికల సమాహార మీపుస్తకము. ఇందులో మొదటి నాటకము ‘వాణి నారాణి’ అనునది. ఇది శ్రీనాథ మహాకవికి, పెద్దనాదిప్రబంధకవులకు సంధికాలములో నుండి ప్రబంధమార్గమునకు మార్గదర్శకుడైన  మహాకవి పిల్లలమఱ్ఱి పినవీరభద్రుని గుఱించిన ఐతిహ్యము నాధారముగా చేసికొని వ్రాసినది.ఇక రెండవనాటిక ‘బిల్హణీయము’ అనునది. సంస్కృతములో 152శ్లోకముల బిల్హణచరిత మను కావ్యమున్నది. ఇది 11వ శతాబ్దిలో వర్ధిల్లిన బిల్హణమహాకవికృతం

Books By This Author

Book Details


Titleవాణి నా రాణి, బిల్హణీయము
Writerతిరుమల కృష్ణ దేశికాచార్యులు
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN978-93-86212-36-8
Book IdEBP072
Pages 120
Release Date09-Oct-2016

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37513
8144