భారతీయ - పాశ్చాత్య గణితాలు

Bharatiya Paschatya Ganitalu

నరసింహమూర్తి మల్లాది

Narashimhamurthy Malladi


M.R.P: రూ.125

Price: రూ.110


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt Ltd.


భారతీయ - పాశ్చాత్య గణితాలు:తులనాత్మక పరిశీలన
రచన: మల్లాది నరసింహమూర్తి
సంపాదకులు: కుప్పా వేంకట కృష్ణమూర్తి

About This Book


'గణితం లేనిదే జీవితం లేదు' అన్న వాక్యం అతిశయోక్తి కాదు. ఎందుకంటే జీవిత క్రియలన్నీ కూడా గణితంతో ముడి వేసుకున్నవే. ఉదాహరణానికి - సంఖ్య - ఆకృతి - పరిమాణం అనే భావాలపై ఆధారపడి వున్నాయి.

Books By This Author

Book Details


Titleభారతీయ - పాశ్చాత్య గణితాలు
Writerనరసింహమూర్తి మల్లాది
Categoryఇతరములు
Stock 100
ISBN978-93-86212-33-7
Book IdEBP068
Pages 240
Release Date02-Sep-2016

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015