విశాఖా... నా విశాఖా...!

Visaakhaa... Naa Visaakhaa...!

అంగళకుర్తి విద్యాసాగర్

Angalakurthy Vidyasagar


M.R.P: రూ.75

Price: రూ.65


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt Ltd


--

About This Book


విద్యాసాగర్‌ కవి 'విశాఖా నా విశాఖా' నేల బిడ్డల గురించి రాసిన కావ్యం. ఓ కావ్యాన్ని సమర్థవంతమైన కవే రాయగలడు. ఈ కావ్యం నేపథ్యాన్ని మనం రాయాలంటే ఒక ఉద్గ్రంథమే అవుతుంది. ఆదిమ జాతుల జీవన ఘోషను ఇందులో తెలుగు నుడికారంలో వినిపించాడు కవి. ఈ గ్రంథం ఒక పాఠ్య గ్రంథంగా ప్రతి పాఠశాలలో పెట్టి ఈ గ్రంథం వెనకున్న చారిత్రక నేపథ్యాన్ని గాని తెలియజెప్పగలిగితే తెలుగు జాతి తన గమ్యాన్ని నిర్దేశించుకోగలుగుతుంది.

Books By This Author

Book Details


Titleవిశాఖా... నా విశాఖా...!
Writerఅంగళకుర్తి విద్యాసాగర్
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN--
Book IdEBF017
Pages 136
Release Date02-Feb-2006

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37946
9337