గోసంరక్షణ

Gowsamrakshana

శేషగిరి రావు దేవరకొండ

Seshagiri Rao Devarakonda


M.R.P: రూ.60

Price: రూ.55


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


గోసంరక్షణ - కంచి మహాస్వామి అమృతవాణి-10
Gowsamrakshana_Amruthavani 10

అనువక్త: దేవరకొండ శేషగిరిరావు

About This Book


గోమాత - భూమాత

గోవును తల్లిగా భావిస్తున్నాం. మాట్లాడలేని జంతువులలో అమ్మా అని పలికేది గోమాత. తల్లి మాదిరిగా సాకుతోంది. తల్లి, పిల్లలకు పాలిచ్చినట్లు గానే గోమాత పాలనిచ్చి రక్షిస్తోంది. మనం ముసలివారమైనా మనకు పాలు, పెరుగు, నేతులనందిస్తోంది. అందుకే గోమాత అంటున్నాం.

Books By This Author

Book Details


Titleగోసంరక్షణ
Writerశేషగిరి రావు దేవరకొండ
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 99
ISBN--
Book IdEBP048
Pages 136
Release Date01-Jul-2016

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015