శంకర విజయం

Sankara Vijayam

శేషగిరి రావు దేవరకొండ

Seshagiri Rao Devarakonda


M.R.P: రూ.125

Price: రూ.110


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


శంకర విజయం  - కంచి మహాస్వామి అమృతవాణి-7
Sankara Vijayam_Amruthavani 07

అనువక్త: దేవరకొండ శేషగిరిరావు

About This Book


నిరంతరం కార్యమగ్నులమై ఉంటాం. తాత్కాలిక సుఖం లభిస్తూ ఉంటుంది. అయినా తృప్తి యుండదు. ఏమిటి ఇదంతా అనే తాత్కాలిక వైరాగ్యం కల్గుతూ ఉంటుంది. ప్రసూతి వైరాగ్యం, శ్మశాన వైరాగ్యం, పురాణ వైరాగ్యాన్ని రుచి చూస్తాం తాత్కాలికంగా. నీటిమీద వ్రాత మాదిరిగా అవీ కలకాలం మనల్ని పట్టుకొని యుండవు. మరల కర్మలలో మునుగుతూ ఉంటాం. ధ్యానాదులను చేయలేం. కర్మకాండలు చేస్తూ నివృత్తి మార్గంలో పయనించడానికి అందులో రెండు మార్గాలున్నాయి.

Books By This Author

Book Details


Titleశంకర విజయం
Writerశేషగిరి రావు దేవరకొండ
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 99
ISBN--
Book IdEBP045
Pages 232
Release Date26-Jun-2016

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37945
9323