షట్పదీస్తోత్రం

Shatpadi

శేషగిరి రావు దేవరకొండ

Seshagiri Rao Devarakonda


M.R.P: రూ.90

Price: రూ.80


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


షట్పదీస్తోత్రం - కంచి మహాస్వామి అమృతవాణి-03
Shatpadi_Amruthavani 03

అనువక్త: దేవరకొండ శేషగిరిరావు

About This Book


శంకరుల స్తోత్రాలు

బ్రహ్మసూత్రాలు, గీత, ఉపనిషత్తులపై ఆది శంకరులు అద్వైతపరంగా వ్యాఖ్యానం చేసినట్లు జగత్ప్రసిద్ధం. వివేక చూడామణి, ఉపదేశ సాహస్రి వంటి ప్రకరణ గ్రంథాలను స్వతంత్రంగా వ్రాసేరు. పరమాత్మయే సత్యమని, జగత్తు మిథ్యయని; జీవుడే పరబ్రహ్మయని చెప్పేది అద్వైతం. ఇది వేద సమ్మతమని నిరూపించారు.

Books By This Author

Book Details


Titleషట్పదీస్తోత్రం
Writerశేషగిరి రావు దేవరకొండ
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 99
ISBN--
Book IdEBP041
Pages 176
Release Date10-Jun-2016

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015