పద్మనాయక చరిత్ర

Padmanayaka Charitra

కోటగిరి వెంకట నరసింహ సత్యనారాయణరావు

Kotagiri Venkata Narasimha Satyanarayanaraoరూ. 250


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


ఆంధ్రదేశ చరిత్రలో రాజులుగా, మంత్రులుగా, సేనానులుగా, సామంత ప్రభువులుగా, దుర్గాధిపతులుగా, యోధాగ్రేసరులుగా కీలకపాత్ర వహించిన పద్మనాయకుల ప్రామాణిక చరిత్ర గ్రంథం బుచ్చినాయనగారి 'పద్మనాయక చరిత్ర'.

Books By This Author

Book Details


Titleపద్మనాయక చరిత్ర
Writerకోటగిరి వెంకట నరసింహ సత్యనారాయణరావు
Categoryచరిత్ర
Stock 100
ISBN--
Book IdEBP052
Pages 528
Release Date10-Jun-2016

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36390
5032