అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
English Idioms Made Easy for Indian Students

English Idioms Made Easy for Indian Students

వసంత పింగళి

Vasanta Pingali


M.R.P: రూ.200

Price: రూ.160


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


Editors
Prof. Prakasam V.
Dr. S.D. Subba Reddy

About This Book


As idioms are unique to a language, they cannot be translated into other languages. The figurative meaning of the expression would be lost in translation and only the literal meaning would be retained, thus rendering it of little use. Each language has its own storehouse of idioms. In English alone, according to Wikipedia, there are more than 25,000 idiomatic expressions.

Books By This Author

Book Details


TitleEnglish Idioms Made Easy for Indian Students
Writerవసంత పింగళి
CategoryEnglish Books
Stock 100
ISBN978-93-85829-50-5
Book IdEBP025
Pages 424
Release Date09-Apr-2016

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37518
8153