అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
The Art of Essay Writing

The Art of Essay Writing

దాచేపల్లి వేంకట్

Dachepally Venkat


M.R.P: రూ.100

Price: రూ.90


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


Editors
Prof. Prakasam V.
Dr.S.D.Subba Reddy

About This Book


The word essay comes from the French verb essayer ‘to try’. It refers to how in an essay,
one either tries to prove or disprove something. Since 16th century onwards, the genre has been recognised as a literary device and developed as an art in all the languages, world over.

Books By This Author

Book Details


TitleThe Art of Essay Writing
Writerదాచేపల్లి వేంకట్
CategoryEnglish Books
Stock 100
ISBN978-93-85829-73-4
Book IdEBP022
Pages 216
Release Date03-Mar-2016

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37514
8145