బాపుకార్టూన్లు-2

Bapu Cartoons-Ii

బాపు

Bapu


M.R.P: రూ.300

Price: రూ.270


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


(రెండూ కలిపి రూ.600/-)

బాపు గీతలూ, రాతలూ కలగలిసిన కార్టూన్ల పుస్తకాలు.

ఒకవైపున కార్టూన్‌లోని హాస్యసంభాషణ మనల్ని నవ్విస్తూంటే,

మరోవైపున బాపూ బొమ్మల అందాలు మనల్ని కవ్విస్తుంటాయి.

About This Book


--

Books By This Author

Book Details


Titleబాపుకార్టూన్లు-2
Writerబాపు
Categoryఇతరములు
Stock 99
ISBN978-93-80409-50-4
Book IdEBK010
Pages 256
Release Date09-Jan-2011

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015