తెలుగువారి ప్రయాణాలు

Teluguvaari Prayaanaalu

మాచవరపు ఆదినారాయణ

Machavarapu Adinarayana


M.R.P: రూ.200

Price: రూ.160


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


సంపాదకత్వం - సంకలనం
మాచవరపు ఆదినారాయణ

About This Book


ప్రపంచమంతా ప్రయాణించిన మన తెలుగు తుమ్మెదలు మోసుకొచ్చిన తేనె బానని మీకు అందిస్తున్నాను. తమ ప్రయాణాల ద్వారా అంతర్జాతీయ గీతాలాపన చేసిన వీరందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. మన కలల్లో కొన్నిటినైనా నిజం చేసుకొనేందుకు ప్రయాణాల అవసరం ఎంతో ఉందని మరోసారి దారి చూపిన దౌత్యవేత్తలందరికీ హృదయ పూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకొంటున్నాను.

Books By This Author

Book Details


Titleతెలుగువారి ప్రయాణాలు
Writerమాచవరపు ఆదినారాయణ
Categoryచరిత్ర
Stock 100
ISBN978-93-85829-33-8
Book IdEBP003
Pages 520
Release Date03-Jan-2016

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
35296
2021