జ్వలించే పాదాలు

Jwalinche Paadhalu

డి.ఆర్‌. నాగరాజ్‌

D. R. NAGARAJ


M.R.P: రూ.50

Price: రూ.45


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


జ్వలించే పాదాలు (దళిత ఉద్యమం పై ఒక అధ్యయనం)
మూలం : డి.ఆర్‌. నాగరాజ్‌
తెలుగు సేత : సి.మృణాళిని

About This Book


విశాల భారతదేశంలోని ఇంగ్లీషు మాట్లాడని ప్రాంతంలో నుండి పైకి వచ్చిన బ్రాహ్మణేతర మేధావిగా ఆశిస్‌ నందిగారి చేత ప్రశంసింపబడ్డారు డి.ఆర్‌. నాగరాజ్‌ (1954- 1998) గారు. అపారమైన అనుభవంగల రాజకీయ వ్యాఖ్యాతలు, సాంస్కృతిక విమర్శకులు.
ప్రఖ్యాత భారత దళిత చింతనాపరుడు, మేధావి బి.ఆర్‌. అంబేద్కర్‌ గారి భావాల్ని క్రోడీకరించి ముందుకు తేవడంలోనే నాగరాజ్‌గారి సామర్థ్యమేమిటో మనకు తెలుస్తుంది.

Books By This Author

Book Details


Titleజ్వలించే పాదాలు
Writerడి.ఆర్‌. నాగరాజ్‌
Categoryఅనువాదాలు
Stock 100
ISBN
Book IdEBL022
Pages 96
Release Date20-Jan-2012

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015