బాలవ్యాకరణము

Baala Vyaakaranamu

పరవస్తు చిన్నయసూరి

Paravastu Chinnaya Suriరూ. 125


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


వ్యాకరణ బోధనలో సుదీర్ఘానుభవం కలిగిన డా. మోహన్‌ రెడ్డి గారు విద్యార్థులకు ఉపయోగకరంగా, సరళంగా, వివిధ ప్రయోగాల రూపసాధన ప్రక్రియతో వివరంగా చిన్నయసూరి బాలవ్యాకరణానికి వ్యాఖ్యానం రచించారు. చిన్నయసూరి ఉదాహరించిన పదాలన్నిటికీ అర్థాల నిఘంటువును, అకారాది క్రమంలో సూత్రానుక్రమణికను కూడా కూర్చారు. విద్యార్థులకూ, ఉపాధ్యాయులకూ ఉపయోగపడే బాలవ్యాకరణ కరదీపికా వ్యాఖ్యానం ఇది.

About This Book


--

Books By This Author

Book Details


Titleబాలవ్యాకరణము
Writerపరవస్తు చిన్నయసూరి
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN978-93-85231-02-5
Book IdEBO020
Pages 432
Release Date18-Jan-2015

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
32866
1655