అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
పల్లా దుర్గయ్య కావ్యాలు

Palla Durgaiah Kaavyaalu

పల్లా దుర్గయ్య

Pallaiah Durgaiah


M.R.P: రూ.120

Price: రూ.108


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


పల్లా దుర్గయ్య కావ్యాలు (గంగిరెద్దు, పాలవెల్లి, పారిజాతాపహరణము)
నేటి తెలంగాణాలో చక్కని భాషాజ్ఞానము గలిగి గొప్ప త్రోవలో కవితా సంచారము చేయు కొద్దిమందిలో శ్రీ పల్లా దుర్గయ్యగారొకరు. వీరికి రాదగినంత పేరును రాలేదు. దీనికి కారణము దుర్గయ్యగారి ప్రకృతి. అది యొదిగి యొదిగి యుండునది గాని విడంబముకలది కాదు. వీరేది వ్రాసినను నిర్దుష్టమైన భాషలో వ్రాసెదరు. కవిత్వములో పలుమార్గములు పోగలిగిన శక్తిశాలి. అర్థవంతముగా శబ్దమును ప్రయోగించగల శక్తి కలవాడు.


About This Book


--

Books By This Author

Book Details


Titleపల్లా దుర్గయ్య కావ్యాలు
Writerపల్లా దుర్గయ్య
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN978-93-83652-10-5
Book IdEBN030
Pages 272
Release Date20-Jan-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37514
8148