సాహితీ ప్రచురణలు, ఎమెస్కో బుక్స్ అమెజాన్,ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లలో లభిస్తాయి. https://sahithibooks.com/లో కూడా లభ్యం.    
ANDHRA BHAASHAA BHUUSHANAMU

Andhra Bhaashaa Bhuushanamu

మూలఘటిక కేతన

Mulaghatika Ketanaరూ. 150


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


About the Book
ANDHRA BHAASHAA BHUUSHANAMU is the first available Telugu Grammar written by Mulaghatika ketana (13th Century A.D.) in Telugu verse. Ketana is close to modern descriptive linguists though he belonged to the ancient period. Prof. Ainavolu Usha Devi a well known linguist and Litterateur translated this with linguistic interpretation for the benefit of Scholars, Grammarians and Linguists.

Books By This Author

Book Details


TitleANDHRA BHAASHAA BHUUSHANAMU
Writerమూలఘటిక కేతన
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock Not Available
ISBN00
Book IdNOCODE
Pages --
Release Date01-Mar-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
31262
1637