నిరుక్తము

Nirukthamu

యాస్కుడు

Yaskuduరూ. 200


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


హిందీ వ్యాఖ్య : పండిత రాజారాం; తెలుగు అనువాదం : డా||ఈశ్వర వరాహ నరసింహము

వేదార్థ పరిశీలనకు అత్యన్త కీలకమైన మహాగ్రంథం. వర్ణానుక్రమణీ పూర్వకమైన నిఘంటువు. క్రీస్తు పూర్వం 7వ శతాబ్దినాటిది. వేదార్థ నిర్ణయ ప్రక్రియలో అత్యంత ప్రామాణికమైన పాత్ర నిరుక్తానిది.

Books By This Author

Book Details


Titleనిరుక్తము
Writerయాస్కుడు
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN978-93-82203-11-7
Book IdEBL044
Pages 512
Release Date06-Feb-2012

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
32860
1642