అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
హరవిలాసము

Haravilasamu

శ్రీనాథుడు

Srinathudu


M.R.P: రూ.50

Price: రూ.45


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


ఈ గ్రంథము పేరు హర విలాసము. వ్రాసిన కవి శ్రీనాథుడు. పరమేశ్వరుడైన శివుని విషయములో నేదియైనను విలాసమే! సర్వము భక్తియందు పర్యవసించును. ఇది హరవిలాసము. అనగా శివునియొక్క లీలలు కొన్నిటిని చెప్పు గ్రంథ మని యర్థము. విశ్వనాథ సత్యనారాయణ కమనీయ పీఠికతో.

Books By This Author

Book Details


Titleహరవిలాసము
Writerశ్రీనాథుడు
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 99
ISBN978-93-83652-31-0
Book IdEBM028
Pages 216
Release Date23-Jan-2013

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37517
8151