మోహనమురళి

Mohanamurali

ఆరికెపూడి (కోడూరి) కౌసల్యాదేవి

Arikepoodi(Kowdoori)Kowshyalya Deviరూ. 60


- +   

Publisher:  Sahithi Prachuranalu


--

About This Book


”అదేమిటి? నేను మీ చిన్ననాటి మురళినని తెలిసి మీకు ఆశ్చర్యంగా లేదూ? అస్సలు కదలికే లేదేం మీలో?” వంశీ పెదవులపై అందమైన చిరునగవు లాస్యం చేసింది. ”నాకు ఇదివరకే తెలుసు మురళీ! నువ్వు అబద్ధం చెప్పినా నాకళ్ళు అబద్ధం చెప్పవు. నీ నొక్కుల జుత్తూ, కోపం వచ్చినప్పుడు క్రింది పంటితో పై పెదవిని కొరుకుతూ, కొరకొరా చూచేతీరు, నువ్వు స్వయంగా ఎన్ని బాధలలో వున్నా, ఆర్తులపై నీవు కురిపించే దయా, శక్తికొలదీ చేసే సహాయమూ నేను ఇంకెవరిలోనూ చూడలేదు ఇంతవరకూ. నువ్వు చెప్పిన అనృతాలేమీ నేను నమ్మలేదు. నీకై నువ్వు నిజం చెప్పేవరకూ వేచి వుండాలనుకున్నాను.” ”నిజంగా?” అవధులను మించిన ఆనందాతిరేకంతో శతపత్ర సుందరివలె శోభించుతూన్న ఆ వదనాన్ని మైమరచి చూడసాగాడు వంశీ.

Books By This Author

Book Details


Titleమోహనమురళి
Writerఆరికెపూడి (కోడూరి) కౌసల్యాదేవి
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock Not Available
ISBN
Book IdSPI022
Pages 160
Release Date01-Mar-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015