పసుపుతాడు

Pasuputhadu

ఆరికెపూడి (కోడూరి) కౌసల్యాదేవి

Arikepoodi(Kowdoori)Kowshyalya Deviరూ. 60


- +   

Publisher:  Sahithi Prachuranalu


--

About This Book


స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఆకర్షణ అనుబంధమై ఆ బంధం కలకాలం కళకళలాడాలంటే అందుకు ఆధారసూత్రం ఏమిటి? ”అంతఃకరణ శుద్ధి లేనిదైనా, ఆ కాపురం ఎంత అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నా అది పసుపుతాడు కట్టిన పెళ్లి అయితే ఈ సంఘానికి గౌరవించడానికి అభ్యంతరంలేదు. ఎంత సుగుణవతి అయినా, ఎంతగా భర్తను ఆరాధించి గౌరవించేదయినా మెడలో పసుపుతాడు లేకపోతే మిర్రిమిర్రి చూస్తారు. ఆఖరుకు ఆమె నమ్ముకున్న వ్యక్తికి కూడా ఆమె అంటే అలుసే” అని అభంశుభం తెలియని అమాయకురాళ్లు అనుకోవలసిరావడానికి కారణం ఏమిటి? ‘పసుపుతాటితో బాధ్యతలే వస్తాయి కానీ సుఖాలు వచ్చేస్తాయా?’ అనుకునే అమ్మాయిలకు ఎదురయే అనుభవాలు ఎలా ఉంటాయి? విధి గీసే విచిత్ర చిత్రాలలో మనసున్న మనుషులు ఎలా నలిగిపోతారో తెలియ జెప్పే నవల – పసుపుతాడు

Books By This Author

Book Details


Titleపసుపుతాడు
Writerఆరికెపూడి (కోడూరి) కౌసల్యాదేవి
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN00
Book IdSPI024
Pages 208
Release Date01-Mar-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015