ధర్మచక్రం

Dharmachakram

ఆరికెపూడి (కోడూరి) కౌసల్యాదేవి

Arikepoodi(Kowdoori)Kowshyalya Devi


M.R.P: రూ.75

Price: రూ.65


- +   

Publisher:  Sahithi Prachuranalu


--

About This Book


”ఈ ప్రపంచమే ఒక పెద్ద బందిఖానా. భూమిపైపడిన దగ్గర నుండి ఎదురయ్యే కష్టసుఖాలన్నిటినీ మౌనంగా అనుభవించడమే కాని, ‘మనము ఏం చేసి ఇలా అనుభవిస్తున్నాము’ అని ప్రశ్నించుకుంటే ఎవరికీ జవాబు దొరకదు. కాని అందువల్ల మనసు పాడుచేసుకొని రాటుదేలిపోయి కక్షా, క్రౌర్యాలతో రాక్షసత్వం అలవరచుకోకుండా, మనం ఎంతవరకు మన విధినిర్వహణ చేస్తున్నాము, ధర్మమార్గాన నడుస్తున్నామా? అని ఆలోచించుకొని, ముందు వెనకల యోచనతో ప్రవర్తించడంలో మనకూ, మన చుట్టుపట్లవారికీ కూడా సుఖం వుంటుంది.” నీతి, ధర్మం, న్యాయమంటూ బ్రతికిన ఈ మనుషులకు చివరికి ‘ధర్మచక్రం’ ఎలా లభించింది? తెలుసుకోవాలంటే ఆరికెపూడి (కోడూరి) కౌసల్యాదేవి కలం నుంచి వెలువడిన మరో అద్భుతకావ్యం ‘ధర్మచక్రం’

Books By This Author

Book Details


Titleధర్మచక్రం
Writerఆరికెపూడి (కోడూరి) కౌసల్యాదేవి
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN
Book IdSPI010
Pages 224
Release Date01-Mar-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015