చక్రనేమి

Chkranemi

ఆరికెపూడి (కోడూరి) కౌసల్యాదేవి

Arikepoodi(Kowdoori)Kowshyalya Deviరూ. 150


- +   

Publisher:  Sahithi Prachuranalu


--

About This Book


అతను కుటుంబ బాధ్యతల్లో తలమునకలయిన వ్యక్తి – ఆనందమయమయిన జీవితానికై అపురూపమయిన కలల్ని మనస్సులో పేర్చుకుంటున్నా – జీవితం ఒక పెద్ద సవాలు అయి అతనిముందు నిలిచింది. దాని నుంచి తప్పించుకొనే మార్గం లేదు -

ఆమె ఆగర్భ శ్రీమంతురాలు. బాధ్యతలు, బాదరబందీ లేకుండా స్వచ్ఛమయిన గులాబి పువ్వులాగ ఈ లోకంలో కన్ను విప్పింది. మమతా మాధుర్యాలను కురిపించగల ఆత్మీయుల నీడల్లో అల్లారుముద్దుగా పెరిగింది -

అతని తల్లి సనాతన సంప్రదాయల నుండి వేరుపడలేక అదే ప్రపంచమని నమ్మిన పాతకాలపు మనిషి -

ఆమె తండ్రి ఆధునిక ప్రపంచానికి ప్రతినిధి. మారే ప్రపంచానికి మారుతున్న కాలానికి అతని జీవితం సజీవ నిదర్శనం -

ఈ పాత కొత్తల మేలుకలయికగా, వారి ఇద్దరి జీవితాలూ ముడిపడ్డాయి. వారి ప్రేమానురాగాల విశ్వరూపమే – చక్రనేమి.

Books By This Author

Book Details


Titleచక్రనేమి
Writerఆరికెపూడి (కోడూరి) కౌసల్యాదేవి
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN
Book IdSPI018
Pages 392
Release Date01-Mar-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015