ప్రాచీన గాథాలహరి

Pracheenagadhalahari

పిలకా గణపతి శాస్త్రి

Pilaka Ganapathi Shastriరూ. 300


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


ఈ ప్రాచీన గాథాలహరిలోని కొన్ని కథలు చారిత్రికాలు. కొన్ని కథలకు చారిత్రక ప్రస్తావనా మాత్రంగా ఉన్న శ్లోకాలే మాతృకలు. కొన్ని భావనలు. ఈ కథలన్నింటికీ సరికొత్త పంథాలో గణపతి శాస్త్రిగారు శరీరకల్పనం చేశారు.

Books By This Author

Book Details


Titleప్రాచీన గాథాలహరి
Writerపిలకా గణపతి శాస్త్రి
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock Not Available
ISBN00
Book IdEBK034
Pages 680
Release Date01-Mar-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015