రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు

Raghupathi Venkatratnam Naidu

వకుళాభరణం రామకృష్ణ

Vakulabharanam Ramakrishna


M.R.P: రూ.50

Price: రూ.45


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


ఆచార్య వకుళాభరణం రామకృష్ణ, లలితగార్లు రచించిన జీవితచరిత్ర ఇది. రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడుగారు విద్యావేత్తగా, తత్త్వవేత్తగా, సంఘసంస్కర్తగా సుప్రసిద్ధుడు. గొప్ప నిర్మాణాత్మక కృషి సల్పినవాడు. ప్రధానాచార్యుడిగా ఎందరో విద్యార్థులను ప్రభావితం చేసినవాడు. ఉదాత్త జీవితం గడిపినవాడు.

Books By This Author

Book Details


Titleరఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు
Writerవకుళాభరణం రామకృష్ణ
Categoryచరిత్ర
Stock 100
ISBN978-93-85231-27-8
Book IdEBJ042
Pages 104
Release Date24-Jan-2010

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36200
4526