నటరాజ రామకృష్ణ

Nataraja Ramakrishna

వకుళాభరణం రామకృష్ణ

Vakulabharanam Ramakrishna


M.R.P: రూ.100

Price: రూ.80


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


ఒక సమకాలినుడైన భరతాచార్యుడి జీవితానికి అక్షరయోగం కల్పిస్తూ చేసిన ఈ అరుదైన జీవిత చరిత్ర బహుశః తెలుగులో నృత్య కళాకారులను గురించి వచ్చిన మొట్టమొదటి జీవితచరిత్ర ఇదేననుకుంటాను. ప్రదర్శక కళారూపాల మీద, రూపకర్తల మీద పుస్తకాలు అవసరమన్న ఒక నగ్న సత్యాన్ని ఈ పుస్తక రచన ద్వారా పరిశోధకులకు తెలియజెప్పారు ఈ గ్రంథ రచయితలు.      -ఆచార్య మొదలి నాగభూషణ శర్మ

Books By This Author

Book Details


Titleనటరాజ రామకృష్ణ
Writerవకుళాభరణం రామకృష్ణ
Categoryఇతరములు
Stock 100
ISBN
Book IdEBH026
Pages 130
Release Date18-Jan-2008

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36200
4526