మీరు మారాలనుకుంటున్నారా?

Meeru Maralanukuntunnara?

డా. బి.వి.పట్టాభిరామ్

Dr. BV Pattabhi Ramరూ. 175


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


Nothing is Permanent, except Change అన్నారు ఓ మహావ్యక్తి.  ఈ ప్రపంచం రోజురోజుకీ మారుతుంది. ప్రకృతి కూడా తన స్వభావాన్ని ప్రతి సీజనులో మార్చుకుంటుంది. కానీ మనుషులు అందరూ మారడం లేదు. మార్పు చాలా అవసరం అని గుర్తించాలి. మార్చుకోలేని మనుషులకు, మృగాలకు తేడా లేదు.

Books By This Author

Book Details


Titleమీరు మారాలనుకుంటున్నారా?
Writerడా. బి.వి.పట్టాభిరామ్
Categoryసెల్ప్ హెల్ప్
Stock Not Available
ISBN
Book IdEBB016
Pages 320
Release Date16-Jan-2002

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
32859
1641