శ్రీ మదాంధ్రభాగవత ప్రవచనం

Sri Madhaandhra Bhagavatham Pravachanam

‌బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు శర్మ

BrahamaSri Chaganti Koteshwara Rao Sharma


M.R.P: రూ.500

Price: రూ.470


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


ప్రవచనము

”శివ”, ”శంకర”, ”శంభుః” ఈ నామములన్నీ ”సుఖము” అను శబ్దమునే నిర్వచిస్తాయి. ”జ్ఞాన దాతా మహేశ్వరః” – శివుడు జ్ఞానకారకుడు. సమస్త కళలు ఆయన నుండే ఆవిర్భవించినవి. ఆయనే సకల విద్యలకూ ఆలవాలము. సమస్త వికారములకూ, అరిషడ్వర్గములకూ అతీతుడై, నిత్యము ప్రశాంతముగా ఉండే మూర్తి శంకరుడు. అందుకే ”సదా శివ” అన్న నామము ఒక్క శంకరునికే అన్వయం అవుతుంది. అటువంటి పరమేశ్వరుని గూర్చిన అనేక విషయములు ”శ్రీ శివమహాపురాణము”లో వివరింపబడినవి.

Books By This Author

Book Details


Titleశ్రీ మదాంధ్రభాగవత ప్రవచనం
Writer‌బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు శర్మ
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 99
ISBN978-93-82203-96-4
Book IdEBM067
Pages 864
Release Date20-Feb-2013

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36191
4500