అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
తిరుప్పావై పూదండ

Thiruppavai Poodanda

ఆదర్శాచార్య చిత్రకవి ఆత్రేయ

Adarshacharya Chitrakavi Athreyaరూ. 90


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


తిరుప్పావై పాశురములు : తెలుగు గేయమాల

”శ్రీమాన్‌ ఆత్రేయగారు, చక్కని విశ్లేషణముతో తాము అనుభవించి, ప్రవచించి గ్రంథరూపముగ కూర్చినారు…. ఆండాళ్‌ తల్లి తన పాటలను వారి నోట మధురంగా పలికించినది. అనువాదంలో ప్రతిపదము లలితము, మనోహరము, సులభము, సుబోధకము అయి శ్రోతలను ఎంతో ఆనంద పరవశులను చేయుచున్నవి.

Books By This Author

Book Details


Titleతిరుప్పావై పూదండ
Writerఆదర్శాచార్య చిత్రకవి ఆత్రేయ
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock Not Available
ISBN
Book IdEBF015
Pages 197
Release Date11-Jan-2006

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37597
8361