అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
సంవేదన

Samvedana

డి.ఎ.చౌదరి

D.A.Chowdari


M.R.P: రూ.150

Price: రూ.120


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


సంవేదన వస్తు ప్రాముఖ్యం గల వైజ్ఞానిక నవల. ఇందులో మానవ జీవితానికి, దైవత్వంతో మూర్తిత్రయం, అంటే ప్రధానమైన మూడు తత్త్వాలకు గల వైజ్ఞానిక సాంగత్యం విశదీకరించబడి ఉంది.

Books By This Author

Book Details


Titleసంవేదన
Writerడి.ఎ.చౌదరి
Categoryఇతరములు
Stock 100
ISBN
Book IdEBJ044
Pages 320
Release Date26-Jan-2010

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37514
8146