సనాతన దేశంలో అధునాతన విజ్ఞానము

Sanaathana Desamlo Adhunatha Vignanam

కుప్పా వేంకటకృష్ణమూర్తి

Kuppa VenkataKrishna Moorthyరూ. 25


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


విజ్ఞానశాస్త్రం ఎంత పెరిగినా ప్రపంచంలో అర్థంగానిది ఇంకా చాలా వుంది. వేదాంత శాస్త్రంతో విజ్ఞానశాస్త్రాన్ని సమన్వయించుకొని ముందుకు సాగితే ఆటంబాంబుల వంటి దుష్పరిణామాలకు చోటు ఉండదు. అందుకనే శ్రీ వివేకానందుడు పాశ్చాత్య విజ్ఞానము, ప్రాచ్య వేదాంతము, ఆత్మలో సమన్వయించిన మానవుడే ఆదర్శ మానవుడు కాగలడని ప్రవచించారు.

Books By This Author

Book Details


Titleసనాతన దేశంలో అధునాతన విజ్ఞానము
Writerకుప్పా వేంకటకృష్ణమూర్తి
Categoryఇతరములు
Stock 99
ISBN00
Book IdEBH041
Pages 56
Release Date01-Mar-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015